October 26, 2016

Princeton-GPPI- CPR Strategic Affairs Program-2013: With Parliamentarians(L-R)Shri Jayant Chaudhary(Rashtriya Lok Dal),Smt Nirmala Sitharaman(BJP),Shri Kalikesh Narayan Singh Deo(BJD),Shri Dinesh Trivedi(TMC )& Shri Madhu Goud Yakshi (INC)

Princeton-GPPI- CPR Strategic Affairs Program-2013: With Parliamentarians(L-R) Shri Jayant Chaudhary (Rashtriya Lok Dal), Smt Nirmala Sitharaman (BJP), Shri Kalikesh Narayan Singh Deo (Biju Janata Dal), Shri Dinesh Trivedi (TMC) & Shri Madhu Goud Yakshi (INC)

Subscribe to Newsletter

Podcasts